Magdalen Zmuda Trzebiatowska

Gabinet psychoterapii Psychoanalitycznej

Psychoterapia dzieci, młodzieży i dorosłych

Psychoterapia dorosłych i młodzieży

Zapraszam osoby (młodzież i dorosłych), które doświadczają trudności w relacjach z innymi, cierpią z powodu depresji, stanów lękowych, zaburzeń jedzenia, dolegliwości psychosomatycznych, a także osoby szukające wsparcia w kryzysie życiowym. Prowadzę terapię osób pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych (np. DDA).

Z psychoterapii korzystają często także ci, którzy pragną się rozwijać poprzez lepsze rozumienie własnego wnętrza, pragną nawiązywać głębsze relacje z ludźmi oraz twórczo korzystać z własnego potencjału.

Konsultacje dla rodziców

Zapraszam na konsultacje rodziców, którzy niepokoją się zachowaniem swojego dziecka, chcą lepiej rozumieć jego rozwój, mają wątpliwości związane z własną rolą rodzicielską. 

Psychoterapia dzieci

O podjęciu terapii przez dzieci decydują rodzice po konsultacjach z psychoterapeutą. Najpierw spotykam się z rodzicami, a potem kilka razy z dzieckiem, aby móc zorientować się w sytuacji dziecka, poznać charakter jego trudności. Proces konsultacyjny kończy spotkanie z rodzicami, podczas którego omawiane są możliwości dalszego wsparcia w gabinecie lub poza nim. W  gabinecie tworzę warunki do otwartej ekspresji dziecka poprzez zabawę, aktywności twórcze, rozmowę. 

kilka słów o mnie

Jestem certyfikowaną psychoterapeutką (certyfikat nr 298 Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej). Ukończyłam studia na Uniwersytecie Gdańskim oraz 4 letnie szkolenie w psychoterapii w  Ośrodku Psychoterapii Psychoanalitycznej „Trójmiasto”, akredytowane przez Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychoanalitycznej. Uczestniczę w seminariach teoretycznych i klinicznych oraz stałej superwizji.

Prowadzę prywatną praktykę psychoterapeutyczną dla dzieci, młodzieży i dorosłych w gabinecie w Gdyni.  Przez 5 lat współpracowałam z Ośrodkiem Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Gdyni gdzie prowadziłam indywidualną i grupową terapię osób z grupy Dorosłych Dzieci Alkoholików oraz osób współuzależnionych. Współpracuję z instytucjami zajmującymi się opieką zastępczą dla dzieci i młodzieży. Prowadzę szkolenia dla specjalistów pracujących z dziećmi i młodzieżą oraz warsztaty dla rodziców zainteresowanych poszerzaniem wiedzy i umiejętności w dziedzinie wychowania i rozwoju dzieci, a także dla nauczycieli. Jestem certyfikowanym mediatorem.

Ważne informacje i zasady