Magdalen Zmuda Trzebiatowska

Gabinet psychoterapii Psychoanalitycznej

Psychoterapia dzieci, młodzieży i dorosłych

Standardy Europejskiej Federacji Psychoterapii Psychoanalitycznej i Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej

 Psychoterapeuta jest zobowiązany do:

  • posiadania wykształcenia na poziomie wyższym,
  • odbycia 4-letniego  szkolenia z zakresu psychoterapii psychoanalitycznej w afiliowanym przez PTPP ośrodku szkoleniowym (szkolenie oparte na kryteriach Europejskiej Federacji Psychoterapii Psychoanalitycznej i zgodne z projektem ustawy o zawodach medycznych regulujących tryb uzyskiwania kwalifikacji psychoterapeutycznych),
  • przejścia min. 4-letniej własnej psychoterapii szkoleniowej,
  • poddawania swojej pracy regularnej superwizji.
  • kierowania się zawsze najlepiej rozumianym interesem pacjenta;
  • traktowania wszystkiego, co wie od pacjenta, jako tajemnicy zawodowej; w  każdej sytuacji należy zachować anonimowość pacjenta, chyba że sam pacjent wyraża zgodę na ujawnienie swoich personaliów lub jest to konieczne ze względu na zagrożenie zdrowia lub życia.
  • utrzymywania z pacjentem takiej relacji, która podlegając profesjonalnym ograniczeniom, pozostaje uczciwa i szczera: psychoterapeucie nie wolno wprowadzać w błąd pacjenta ani jego rodziny, dopuszczać się kłamstwa ani stosować przymusu.